Over deze website

 

In weinig sectoren worden zoveel afkortingen en vakspecifieke termen gebruikt als in de bibliotheeksector. Op deze website is geen begrip te oud, geen term te nieuw en geen afkorting te moeilijk om een verklaring te krijgen. De termen hebben direct of indirect verband met de Vlaamse en bij uitbreiding ook de Nederlandse en internationale bibliotheek- en informatiesector. De begrippen op bibliothecarium zijn niet beperkt tot typische bibliotheekwoordenschat, er worden ook meer algemene begrippen in een bibliotheekcontext toegelicht.

Omdat deze website vooral voor (toekomstige) medewerkers van bibliotheken bedoeld is kon een indeling niet ontbreken. Elke term is in één of meerder rubrieken geklasseerd. De rubriek is mee bepalend is voor de begripsverklaring.

Bibliothecarium kan als een betrouwbaar referentiemiddel helpen om elkaar en de bibliotheekwoordenschat beter te begrijpen. Teksten mogen overgenomen worden mits bronvermelding “© bibliothecarium”. Bibliothecarium is een project van iStoire Services. De teksten zijn geschreven door Rosemie Callewaert.