AVM

AVM, staat voor AudioVisuele Media, en wordt gebruikt als verzamelterm voor collectie-onderdelen die drager zijn van beeld en klank. De term is bij Openbare Bibliotheken in gebruik geraakt vanaf het moment dat er meer dan gedrukte boeken deel van de collectie werden: LP’s, audiocassettes, cd’s, dvd’s, …
Door het verdwijnen van de analoge beeld- en geluidsdragers in Openbare Bibliothekeekcollecties wordt het begrip “digitale collectie” meer gebruikt als verzamelterm voor alle materialen waar beeld en/of geluid en/of tekst gecombineerd zijn. Onder digitale collectie kan begrepen worden: websites, muziekcd’s en -dvd’s, e-books, films, games, luisterboeken, mp3-bestanden, digitale tekstbestanden, …