Bibliotheek 2.0

Onder de noemer Bibliotheek 2.0 kunnen alle activiteiten of realisaties van en door bibliotheken en bibliotheekgebruikers gezien worden die gekaderd of te verklaren zijn vanuit de Web 2.0-stroming. In een enge benadering kunnen dit typische Web 2.0-toepassingen op internet geïnitieerd door een bibliotheek zijn, bijvoorbeeld een blog van een bibliotheek. In een ruimere interpretatie kunnen hier alle bibliotheekactiviteiten onder vallen die participatie van bibliotheekklanten bevorderen bij de werking, selectie, aankoop, ontsluiting, … van een bibliotheek en de collectie.