Bibnet

Bibnet is een projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die ervoor wil zorgen dat openbare bibliotheken ook in een digitale omgeving een meerwaarde kunnen blijven betekenen voor hun publiek.   Bibnet neemt in dit kader enkele schaalvergrotende projecten op:

  • coördinatie van de Vlaamse Centrale Catalogus Open Vlacc
  • uitbouw van een zoekomgeving op het internet waar gebladerd kan worden door de fysieke en digitale bibliotheekcollecties op zoeken.bibliotheek.be
  • uitbouw van de portaalsite bibliotheek.be waar collectie-onderdelen en bibliotheekactiviteiten geëtaleerd worden op het web

Naast het ontwikkelen van digitale eindproducten worden ook praktijkgidsen gepubliceerd, is 23dingen.be als een online leertraject voor het web 2.0 opgezet, en is kenniskantoor.be als een discussieforum voor de bibliotheeksector opgericht.

Meer informatie over Bibnet