BIOS

BIOS staat voor Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem.  Jaarlijks geven door de overheid gesubsidieerde openbare bibliotheken gegevens door over hun collectie, uitleningen, leners en bezoekers, personeel, ICT, dienstverlening en activiteiten, infrastructuur en toegankelijkheid, inkomsten en uitgaven.
De dataverzameling heeft als doel het lokale en Vlaamse bibliotheekbeleid te ondersteunen met statistische informatie.   Bibliotheken en lokale besturen kunnen via de website rapporten op maat maken en de eigen werking in het perspectief van een andere bibliotheek(groep) zien.   BIOS2 staat voor de herziening en uitbreiding van het BIOS-platform.
Meer informatie over BIOS.