CaGeWeb

CaGeWeb staat voor Catalogus van Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken. Deze online catalogus ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse wetenschappelijke bibliotheken verenigd in de Cageweb vzw.

In CaGeWeb zijn o.a. de collecties geregistreerd van

  • de bibliotheek van het Bisschoppelijk Seminarie
  • het Conservatorium Gent
  • het Liberaal Archief, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
  • het Stadsarchief Gent.

De informatie is beschikbaar in de vorm van ingescande steekkaarten en geleidelijk aan ook meer in de vorm van uitgebreide beschrijvingen van de collectie-onderdelen.

Bezoek CaGeWeb