Archive | Nederland

GII

GII staat voor de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur van bibliotheken in Nederland.  De informatie infrastructuur staat o.a. voor het geheel van systemen dat voorziet in de metadatacreatie, -verwerking, -uitwisseling en -presentatie in functie van gestandaardiseerde opbouw van bibliotheekcatalogi. In juni 2008 werd het GII-consortium opgericht waarin wetenschappelijke en openbare bibliotheken samen met de Koninklijke Bibliotheek verenigd […]

Lees verder

NUGI

NUGI staat voor de Nederlandse Uniforme Genre Indeling.  NUGI is in 1986 ingevoerd als opvolger van de UGI die sinds begin jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikt wordt als een inhoudelijke rubriekscodering voor boeken.  NUGI werd in 2002 vervangen door het huidige NUR-systeem.   UGI werd ontworpen door de “Stichting Speurwerk betreffende het Boek”, het […]

Lees verder

IDM

IDM, of InformatieDienstverlening en –Management, is de term die gebruikt wordt voor de informatiesector met bijhorende Bachelor-opleiding in Nederland.  IDM vervangt voor Nederland de afkorting BDI waarmee het ruime werkveld van de IDM’er expliciet gemaakt wordt.  Mogelijke functies voor informatiespecialisten zijn: contentmanager, bibliothecaris, webcoördinator, consultant informatie mangagement, kennisbeheerder, archivaris, …

Lees verder