Archive | Openbare Bibliotheken

Bibnet

Bibnet is een projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die ervoor wil zorgen dat openbare bibliotheken ook in een digitale omgeving een meerwaarde kunnen blijven betekenen voor hun publiek.   Bibnet neemt in dit kader enkele schaalvergrotende projecten op: coördinatie van de Vlaamse Centrale Catalogus Open Vlacc uitbouw van een zoekomgeving op het internet waar gebladerd kan […]

Lees verder

Vlacc

Vlacc staat voor Vlaamse Centrale Catalogus. De Vlacc is een bibliografische databank die sinds 1987 opgebouwd wordt door 6 grote Openbare Bibliotheken (voorheen de 6 Centrale Openbare Bibliotheken voor Vlaanderen), het bibliografisch centrum Vlabin-VBC (tot 2014), het bibliografisch centrum van Bibnet en een geautomatiseerde gegevensinstroom van titelbeschrijvingen van muziekcollecties van de Centrale Discotheek Rotterdam. De openbare […]

Lees verder

BIOS

BIOS staat voor Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem.  Jaarlijks geven door de overheid gesubsidieerde openbare bibliotheken gegevens door over hun collectie, uitleningen, leners en bezoekers, personeel, ICT, dienstverlening en activiteiten, infrastructuur en toegankelijkheid, inkomsten en uitgaven. De dataverzameling heeft als doel het lokale en Vlaamse bibliotheekbeleid te ondersteunen met statistische informatie.   Bibliotheken en lokale besturen kunnen […]

Lees verder

ZIZO

ZIZO, staat voor Zonder Inspanning Zoeken, en is een vraaggericht plaatsingssysteem voor de non-fictie collectie in (Openbare) Bibliotheken. Het plaatsingssysteem is ontwikkeld om vanuit een gebruikersvriendelijk standpunt de collectie zo te plaatsen dat het volledige antwoord -vanuit verschillende invalshoeken- gegroepeerd opgesteld is. ZIZO doorbreekt hiermee wetenschappelijk georiënteerde ordeningen zoals SISO en UDC. ZIZO wil navigeren […]

Lees verder