Archive | Organisatie

LOCUS

LOCUS is het steunpunt voor openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen. LOCUS ondersteunt de gemeenten bij de uitbouw van een integraal en kwaliteitsvol cultuurbeleid en bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Het steunpunt is een autonome organisatie en werkt in het kader van een beheersovereenkomst met de […]

Lees verder

Bibnet

Bibnet is een projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die ervoor wil zorgen dat openbare bibliotheken ook in een digitale omgeving een meerwaarde kunnen blijven betekenen voor hun publiek.   Bibnet neemt in dit kader enkele schaalvergrotende projecten op: coördinatie van de Vlaamse Centrale Catalogus Open Vlacc uitbouw van een zoekomgeving op het internet waar gebladerd kan […]

Lees verder

GII

GII staat voor de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur van bibliotheken in Nederland.  De informatie infrastructuur staat o.a. voor het geheel van systemen dat voorziet in de metadatacreatie, -verwerking, -uitwisseling en -presentatie in functie van gestandaardiseerde opbouw van bibliotheekcatalogi. In juni 2008 werd het GII-consortium opgericht waarin wetenschappelijke en openbare bibliotheken samen met de Koninklijke Bibliotheek verenigd […]

Lees verder

BibWA

BibWA, staat voor de Vlaamse Bib Web Awards.  Deze Awards worden sinds 2010 georganiseerd door de bibliotheekschool van Gent.  De genomineerde websites en -toepasingen zijn verdienstelijk voor de BDI-sector en voor het publiek van deze sector. Cursisten van de graduaatsopleiding selecteren voor 10 categorieën telkens 10 genomineerde.  Bibliothecarium is in de edtie BibWA 2010 genomineerd […]

Lees verder

VVBAD

VVBAD, of de Vlaamse Vereninging voor Bibliotheek- Archief- en Documentatiewezen is de belangenverrening van de informatiesector in Vlaanderen. De missie van de VVBAD is om de “medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra te ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en […]

Lees verder

NBD/Biblion

NBD/Biblion is een Nederlandse producten- en dienstenleverancier voor bibliotheken en (school-)mediatheken. Producten van NBD/Biblion zijn onder andere: uitleenklare media, wisselcollecties, verschillende ontsluitings- en presentatiesystemen (PIM, SISO, trefwoordenthesaurus, titelbeschrijvingen).  Zie ook de officiële website van NBD/Biblion.

Lees verder

ANSI

ANSI, of de American National Standards Institute, bestaat sinds 1918.  ANSI is de administrator en coördinator van de vrijwillige standaardisering in de private sector van de Verenigde Staten.

Lees verder

ISO

ISO, of de International Standards Organization, heeft zijn hoofdbureau in Genève (Zwitserland).  ISO ontwikkeld standaarden of ISO-normen, onder andere ook voor bibliotheken zoals een datamodel voor het gebruik van RFID in bibliotheken, gestandaardiseerde opslagformaten voor bibliografische data, … Zie ook officiële website van de ISO.

Lees verder

NISO

NISO, of de National Information Standards Organization, is een non-profit organisatie van de ANSI.   NISO identificeert, ontwikkelt en publiceert technische standaarden in verband met digitaal informatiebeheer.  NISO combineert traditionele en nieuwe technologieën die verband houden met informatie-gerelateerd noden zoals ontsluiting, opslag, metadata en bewaring. Zie ook Officiële website van de NISO.

Lees verder