Archive | Protocol

CQL

CQL, of Contextual Query Language is een gestandaardiseerde taal om queries of zoekvragen te formulieren in bibliografische bestanden. De taal is ontwikkeld om complexe zoekvragen op een voor mensen leesbare manier samen te stellen. CQL valt hiermee tussen de complexere talen zoals SQL, PQF, XQuery en de meer simpele zoektalen zoals CCL en de zoektaal van […]

Lees verder

API

API, of een Application Programming Interface, is de softwarelaag die ervoor zorgt dat verschillende software-omgevingen met elkaar kunnen communiceren.  Een API definieert hoe er toegang kan verkregen worden tot een software-omgeving om (extra) functies te bouwen in een andere omgeving.  Door een API is het mogelijk om gegevens aan te spreken en zo bijvoorbeeld een […]

Lees verder

Z39.50

Z39.50 is een protocol van NISO waar in een standaard vastgelegd is hoe een client (zoekinterface) kan communiceren met een server (gegevensdatabank) voor het ophalen van data. Een client die het Z39.50 protocol ondersteunt en communiceert met een Z39.50 server kan in de externe databank gegevens zoeken, vinden en overhalen. Als de client deel is […]

Lees verder

SRU

SRU, of Search and Retrieval via URL is een XML-gebaseerde standaard waarbij het zoeken en ophalen van metadata worden afgehandeld via het HTTP- of webprotocol.   SRU zet de kennis en ervaring van Z39.50 om naar een webomgeving.  Bij SRU wordt HTTP als transportmedium voor de data gebruikt.  De vraagstelling (query) wordt als een URL verstuurd, […]

Lees verder

RSS

RSS, staat voor  Really Simple Syndication , ook wel Rich Site Summary of RDF Site Summary genoemd.  Het is een toepassing van de opmaaktaal XML waarmee een RSS-gebruiker op eenvoudig wijze vernieuwingen op websites kan volgen.  Met een RSS-lezer (reader) kan je je abonneren op websites die RSS ondersteunen. RSS-lezers zijn gratis verkrijgbaar en ook ingebouwd […]

Lees verder

NCIP

NCIP, of Circulation Interchange Protocol is een door NISO erkende standaard die de communicatie van uitleentransacties tussen verschillende systemen en interfaces standaardiseerd.  De standaard is ook bekend onder de naam Z 39.83:2002 . Een voorloper van NCIP is het SIP2-protocol.

Lees verder

SIP2

SIP2 staat voor Standard Interchange Protocol, versie 2 en is een communicatieprotocol dat ontwikkeld werd door de firma 3M. In het communicatieprotocol is vastgelegd hoe verschillende softwaresystemen met elkaar communiceren over uitleentransacties. Zo kunnen zelfuitleenautomaten bijvoorbeeld communiceren met de geïntegreerde bibliotheeksoftware. Het protocol is uitgegroeid tot een industriestandaard waardoor het ook door andere systeemleveranciers gebruikt […]

Lees verder