Archive | Standaard

CQL

CQL, of Contextual Query Language is een gestandaardiseerde taal om queries of zoekvragen te formulieren in bibliografische bestanden. De taal is ontwikkeld om complexe zoekvragen op een voor mensen leesbare manier samen te stellen. CQL valt hiermee tussen de complexere talen zoals SQL, PQF, XQuery en de meer simpele zoektalen zoals CCL en de zoektaal van […]

Lees verder

RDF

RDF, of Resource Description Framework is een standaard van het World Wide Web Consortium (W3C) die ontworpen is als metadata-model en evolueerde naar een formaat om gegevens in het algemeen voor te stellen en uit te wisselen. Het RDF-model geeft kenmerken aan bronnen(resources) op het web in de vorm van een drieledige structuur, in RDF-termen een triple: subject de resource die beschreven wordt […]

Lees verder

URI

Een URI of Uniform Resource Identifier is een uniek internetadres voor een digitaal object. Het object kan een tekst, beeld, webpagina, metadata record, … of een combinatie van verschillende content types zijn. De plaats waar een bron gehost wordt, is vastgelegd in een URL (Uniform Resource Locator), bv. de digitale versie van een boek. Een unieke naam om […]

Lees verder

RDA

RDA, staat voor Resource Description and Access, en is als contentstandaard of catalografieregelgeving de internationale opvolger van AACR2.  RDA incorporeert de FRBR-woordenschat en -concepten en gaat daarbij anders dan bij oudere catalogiseerregels uit van het beschrijven van de inhoud van het werk in plaats van de publicatie als object (manifestatie). RDA onderscheidt zich verder nog […]

Lees verder

FRAD

De FRAD, of Functional Requirements for Authority Data, vormen een aanvulling op het FRBR concept. Het FRBR rapport legt vereisten vast voor Bibliografische Data, terwijl FRAD aanvullende vereisten vastlegt voor Authority Data. Het FRAD rapport is door IFLA gepubliceerd in 2009. Met FRAD worden extra attributen toegevoegd aan de FRBR entiteitengroepen 1, 2 en 3 en er […]

Lees verder

DOI

DOI, of de Digital Object Identifier is een systeem voor het identificeren van content in een digitale omgeving.  Digitale documenten of objecten kunnen in de loop van de tijd veranderen van inhoud of van plaats.  Omdat de DOI-naam ongewijzigd blijft kan een object blijvend geïdentificeerd worden. Het DOI-systeem wordt beheerd door de Internation DOI Founation […]

Lees verder

Z39.50

Z39.50 is een protocol van NISO waar in een standaard vastgelegd is hoe een client (zoekinterface) kan communiceren met een server (gegevensdatabank) voor het ophalen van data. Een client die het Z39.50 protocol ondersteunt en communiceert met een Z39.50 server kan in de externe databank gegevens zoeken, vinden en overhalen. Als de client deel is […]

Lees verder

PEGI

PEGI, of de Pan European Game Information, is een Europees classificatiesysteem voor games, videospelen en andere amusement of educatieve spelsoftware. PEGI is in 2003 opgezet als voorlichtingssysteem om de consument informatie te geven over de inhoud van games, bv. sex, spanning, drugs, discriminatie, geweld, …. Een duiding van de inhoud wordt gecombineerd met de geschiktheid […]

Lees verder

AACR

AACR (Anglo American Cataloguing Rules) is de standaard voor het beschrijven van bibliotheekcollecties in Angelsaksische landen en daardoor de meest toegepaste catalogiseerregelgeving. De eerste versie verscheen in 1967. Versie 2 (AACR2) verscheen in 1978 met herzieningen in 1988 (vanaf dan in beheer van de Joint Steering Committee), 1998 en 2002. De catalogiseerstandaard is het resultaat van internationale samenwerking […]

Lees verder

NUR

NUR staat voor de Nederlandse Uniforme Rubrieksindeling en is sinds 2002 de opvolger van de NUGI.  De NUR-standaard is samengesteld door verschillende organisaties uit het Boekenvak in Vlaanderen en Nederland. NUR is een classifcatiesysteem dat met 3-letterige codes iets zegt over de inhoud en de verschijningsvorm van een boek.   Het eerste cijfer geeft de hoofdrubriek weer (bv. 2 voor Kinderboeken).  […]

Lees verder