Archive | Contentstandaard

RDA

RDA, staat voor Resource Description and Access, en is als contentstandaard of catalografieregelgeving de internationale opvolger van AACR2.  RDA incorporeert de FRBR-woordenschat en -concepten en gaat daarbij anders dan bij oudere catalogiseerregels uit van het beschrijven van de inhoud van het werk in plaats van de publicatie als object (manifestatie). RDA onderscheidt zich verder nog […]

Lees verder

AACR

AACR (Anglo American Cataloguing Rules) is de standaard voor het beschrijven van bibliotheekcollecties in Angelsaksische landen en daardoor de meest toegepaste catalogiseerregelgeving. De eerste versie verscheen in 1967. Versie 2 (AACR2) verscheen in 1978 met herzieningen in 1988 (vanaf dan in beheer van de Joint Steering Committee), 1998 en 2002. De catalogiseerstandaard is het resultaat van internationale samenwerking […]

Lees verder