Archive | Standaard

NUGI

NUGI staat voor de Nederlandse Uniforme Genre Indeling.  NUGI is in 1986 ingevoerd als opvolger van de UGI die sinds begin jaren ’70 van de vorige eeuw gebruikt wordt als een inhoudelijke rubriekscodering voor boeken.  NUGI werd in 2002 vervangen door het huidige NUR-systeem.   UGI werd ontworpen door de “Stichting Speurwerk betreffende het Boek”, het […]

Lees verder

FRBR

FRBR, of Functional Requirements for Bibliographic Records, is een conceptueel model dat voor het eerst bechreven is in 1998 in een rapport van IFLA.  Het concept beschrijft een gelaagde modelering van bibliografische data met verschillende logische niveaus. Het model is geënt op het databanktechnische entity-relation model waarbij entiteiten maar één keer bestaan in de databank en […]

Lees verder

ONIX

ONIX staat voor ONline Information eXchange en is een metadatastandaard voor het ordenen en verspreiden van gegevens over boeken in een digitale omgeving (internet, databanken van uitgevers, boekhandelaars, bibliotheken, …).   In Onix zijn zowel datavelden (meer dan 400) als de wijze waarop een ONIX-bericht verzonden wordt, vastgelegd in de standaard.  Een ONIX-bericht is een set […]

Lees verder

SRU

SRU, of Search and Retrieval via URL is een XML-gebaseerde standaard waarbij het zoeken en ophalen van metadata worden afgehandeld via het HTTP- of webprotocol.   SRU zet de kennis en ervaring van Z39.50 om naar een webomgeving.  Bij SRU wordt HTTP als transportmedium voor de data gebruikt.  De vraagstelling (query) wordt als een URL verstuurd, […]

Lees verder

ZIZO

ZIZO, staat voor Zonder Inspanning Zoeken, en is een vraaggericht plaatsingssysteem voor de non-fictie collectie in (Openbare) Bibliotheken. Het plaatsingssysteem is ontwikkeld om vanuit een gebruikersvriendelijk standpunt de collectie zo te plaatsen dat het volledige antwoord -vanuit verschillende invalshoeken- gegroepeerd opgesteld is. ZIZO doorbreekt hiermee wetenschappelijk georiënteerde ordeningen zoals SISO en UDC. ZIZO wil navigeren […]

Lees verder

RSS

RSS, staat voor  Really Simple Syndication , ook wel Rich Site Summary of RDF Site Summary genoemd.  Het is een toepassing van de opmaaktaal XML waarmee een RSS-gebruiker op eenvoudig wijze vernieuwingen op websites kan volgen.  Met een RSS-lezer (reader) kan je je abonneren op websites die RSS ondersteunen. RSS-lezers zijn gratis verkrijgbaar en ook ingebouwd […]

Lees verder

SISO

SISO, of het Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken is ontworpen voor Nederland, maar wordt ook in vele Openbare Bibliotheken in Vlaanderen gebruikt. Voor het gebruik in Vlaanderen zijn een aantal rubrieken aangepast. De SISO-indeling wordt gebruikt als plaatsingssysteem voor non-fictie collecties. De specifieke plaats wordt uitgedrukt in een alfanumerieke […]

Lees verder

NCIP

NCIP, of Circulation Interchange Protocol is een door NISO erkende standaard die de communicatie van uitleentransacties tussen verschillende systemen en interfaces standaardiseerd.  De standaard is ook bekend onder de naam Z 39.83:2002 . Een voorloper van NCIP is het SIP2-protocol.

Lees verder

SIP2

SIP2 staat voor Standard Interchange Protocol, versie 2 en is een communicatieprotocol dat ontwikkeld werd door de firma 3M. In het communicatieprotocol is vastgelegd hoe verschillende softwaresystemen met elkaar communiceren over uitleentransacties. Zo kunnen zelfuitleenautomaten bijvoorbeeld communiceren met de geïntegreerde bibliotheeksoftware. Het protocol is uitgegroeid tot een industriestandaard waardoor het ook door andere systeemleveranciers gebruikt […]

Lees verder