DOI

DOI, of de Digital Object Identifier is een systeem voor het identificeren van content in een digitale omgeving.  Digitale documenten of objecten kunnen in de loop van de tijd veranderen van inhoud of van plaats.  Omdat de DOI-naam ongewijzigd blijft kan een object blijvend geïdentificeerd worden.
Het DOI-systeem wordt beheerd door de Internation DOI Founation (IDF).  DOI-namen volgen een vaste semantische syntax die vastgelegd is in de NISO-standaard Z39.84-2005.
Een voorbeeld van een DOI is de identifier “doi:10.1000/186” voor de digitale versie van het DOI-handboek.
Meer informatie over DOI.