FRBR

FRBR, of Functional Requirements for Bibliographic Records, is een conceptueel model dat voor het eerst bechreven is in 1998 in een rapport van IFLA.  Het concept beschrijft een gelaagde modelering van bibliografische data met verschillende logische niveaus. Het model is geënt op het databanktechnische entity-relation model waarbij entiteiten maar één keer bestaan in de databank en naar gelang de te beschrijven eenheid met andere entiteiten in relatie gebracht worden. In de beschrijving van een publicatie kunnen verschillende logische niveaus onderscheiden worden:

 • het werk: creatie van één of meerdere personen
  bv. het Stabat Mater van Antonio Vivaldi, De avonden van Gerard Reve
 • de expressie van een werk: vertaling, bepaalde uitvoering van een muziekwerk, …
  bv. een uitvoering met Andreas Sholl, de Engelse vertaling
 • de manifestatie van een expressie: de uitgavevorm
  bv. op cd, gedrukt, …
 • het item: specifiek exemplaar van een manifestatie
  bv. cd op het rek in bibliotheek x, gesigneerd exemplaar

Deze logische niveaus vormen de eerste entiteitengroep.  Elk niveau van deze groep kan gekoppeld worden aan personen of instellingen die voor een niveau verantwoordelijk zijn.

De verantwoordelijken zijn de 2de entiteitengroep.

De 3de groep entiteiten zijn de onderwerpen (concept, object, gebeurtenis, plaats) die op hun beurt aan elk niveau binnen groep 1 of  2 gekoppeld kunnen worden.
Traditioneel worden alle logische niveaus in een niet of weinig gelaagde titelbeschrijving geregistreerd.

De verschillende FRBR-niveaus herkenbaar maken in traditionele bibliotheekdata die minder gelaagd zijn, opent mogelijkheden om efficiënter te catalogiseren en bepaalde entiteiten te gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuw soort publieksinterfaces.

Lees meer over FRBR