GII

GII staat voor de Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur van bibliotheken in Nederland.  De informatie infrastructuur staat o.a. voor het geheel van systemen dat voorziet in de metadatacreatie, -verwerking, -uitwisseling en -presentatie in functie van gestandaardiseerde opbouw van bibliotheekcatalogi.
In juni 2008 werd het GII-consortium opgericht waarin wetenschappelijke en openbare bibliotheken samen met de Koninklijke Bibliotheek verenigd zijn om samen te werken aan één digitale informatie-infrastructuur voor alle bibliotheken in Nederland.
De kernleden van het consortium zijn: 13 Nederlandse Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, de Stichting WSF (samenwerkingsverband van 14 bibliotheken met een Wetenschappelijke Steunfunctie) en sinds 2009 ook de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland (VOB).