Modele de laudatio

CERT este că, după 1990, Dincolo de chez publiez antérieur, pe care le reeditează, de cele Naomi cărţi Noi, Mircea Martin se angajează în efortul de edificare a unor instituţii culturale normale Într-o Societate liberă. Devine directeur al Editurii univers (1990-2001), Preşedinte al Asociaţiei Editorilor din România (1991-1999), Director al revistei “Cuvântul”, iniţiază Conferinţele Cuvântul Sub emblema identitate Românească, identitate Europeană, este Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Al grupului pentru Dialog social, Vicepreşedinte al PEN clubului Român (1990-2000), conduisent la un moment dat un Alt cenaclu al Uniunii Scriitorilor, publică în Revista “22” un série PE tema Cultura Română între Comunisme şi naţionalism, iniţiază un dicţionar caractère multidisciplinaire de terminologie Culturală, e directorul revistei internaţionale de Studii umaniste EURESIS, în fine, face să se nască o Editură Nouă, art, Cu deschidere tocmai spre studiile teoretice de ultimă oră DIN Occident, e Preşedinte al Asociaţiei de literatură Generală şi Comparată din România. Sunt afirmaţii pe care le putem considéa emblematice pentru direcţiile în Care Mircea Martin şi-a angajat nu Opera, ci, prin intermediul Operei, fiinţa. Direcţii complémentare, Care DAU seamă despré o viaţă Care se impune tocmai ca totalitate. În fapt, biografia Omului este aici biografia unor idei, a unor angajamente, tot aşa cum devenirea intelectuală e consecinţa unor angajări în timpul istoric. Academicianul Mircea Martin este unul dintre magiştrii de referinţă ai colegilor noștri DIN Facultatea de litere şi ştiinţe ALE comunicării; unora dintre EI le-a fost Profesor, PE alţii i-a format prin chez domniei sale, i-a cooptat în proiecte Editoriale de anvergură; în urmă cu câţiva Ani, a ales Universitatea noastră ca loc de desfăşurare a prestigioasei conferinţe anuale a Asociaţiei de literatură Generală şi Comparată din România. Universitatea noastră nu i-a fost, nu-i este indiferentă. Aş Aminti, în final, cuvintele spuse de Profesorul Mircea Martin Într-un Interviu de tinereţe: “Ideal vorbind, AŞ fi vrut ca locul naşterii Mele să fie Bucovina. […] Bucovina reprezintă pentru mine locul de unde incepe al doilea descălecat al nostru, Acela Spiritual “. AM vrea să Credem, Cu toată dimensiinaire metaforică a afirmaţiei, că Universitatea noastră este demnă de acest al doilea descălecat, pe care l-ar ilustra Eminescu, mănăstirile, Ştefan cel Mare.