NCIP

NCIP, of Circulation Interchange Protocol is een door NISO erkende standaard die de communicatie van uitleentransacties tussen verschillende systemen en interfaces standaardiseerd.  De standaard is ook bekend onder de naam Z 39.83:2002 .
Een voorloper van NCIP is het SIP2-protocol.