RDA

RDA, staat voor Resource Description and Access, en is als contentstandaard of catalografieregelgeving de internationale opvolger van AACR2.  RDA incorporeert de FRBR-woordenschat en -concepten en gaat daarbij anders dan bij oudere catalogiseerregels uit van het beschrijven van de inhoud van het werk in plaats van de publicatie als object (manifestatie). RDA onderscheidt zich verder nog van AACR2 door de ruimere internationale doelgroep en collecties. De standaard wil meer dan enkel voor bibliotheekcollecties ook bruikbaar zijn voor het beschrijven van digitale collecties en ook archief- en museumcollecties. De standaard wordt ontwikkeld door de “Joint Steering Committee for the Development of RDA”.

Lees meer over RDA