RDF

RDF, of Resource Description Framework is een standaard van het World Wide Web Consortium (W3C) die ontworpen is als metadata-model en evolueerde naar een formaat om gegevens in het algemeen voor te stellen en uit te wisselen.

Het RDF-model geeft kenmerken aan bronnen(resources) op het web in de vorm van een drieledige structuur, in RDF-termen een triple:

  1. subject
    de resource die beschreven wordt
  2. predicaat
    drukt uit welk kenmerken of aspect van het subject beschreven wordt
  3. object
    waarde van het kenmerk

Bv. Het ‘personage‘ (subject) ‘heeft de naam‘ (predicaat) ‘Oliver Twist‘(object).

De terminologie is ontleend aan de logica en taalkunde waar subject-predicaat of subject-predicaat-objectstructuren, gelijkwaardige maar toch verschillende betekenissen hebben. Het onderliggende datamodel kent meerdere syntaxes, bijvoorbeeld RDF/XML, N3, Turtle, N-Triples, Trig, Trix.

Eenvoudig samengevat zijn RDF-triples sleutelwaarden (veld+identificerende inhoud) die in verschillende combinaties en relaties hergroeperbaar zijn.

Lees meer over RDF