SIP2

SIP2 staat voor Standard Interchange Protocol, versie 2 en is een communicatieprotocol dat ontwikkeld werd door de firma 3M. In het communicatieprotocol is vastgelegd hoe verschillende softwaresystemen met elkaar communiceren over uitleentransacties. Zo kunnen zelfuitleenautomaten bijvoorbeeld communiceren met de geïntegreerde bibliotheeksoftware. Het protocol is uitgegroeid tot een industriestandaard waardoor het ook door andere systeemleveranciers gebruikt wordt. Het recenter ontwikkelde protocol NCIP van NISO kan de SIP2-standaard vervangen als alle systemen de nieuwere standaard ondersteunen.