SRU

SRU, of Search and Retrieval via URL is een XML-gebaseerde standaard waarbij het zoeken en ophalen van metadata worden afgehandeld via het HTTP- of webprotocol.   SRU zet de kennis en ervaring van Z39.50 om naar een webomgeving.  Bij SRU wordt HTTP als transportmedium voor de data gebruikt.  De vraagstelling (query) wordt als een URL verstuurd, er wordt een XML-bestand via HTTP in een webpagina teruggestuurd.
Meer informatie over SRU