Vlacc

Vlacc staat voor Vlaamse Centrale Catalogus. De Vlacc is een bibliografische databank die sinds 1987 opgebouwd wordt door 6 grote Openbare Bibliotheken (voorheen de 6 Centrale Openbare Bibliotheken voor Vlaanderen), het bibliografisch centrum Vlabin-VBC (tot 2014), het bibliografisch centrum van Bibnet en een geautomatiseerde gegevensinstroom van titelbeschrijvingen van muziekcollecties van de Centrale Discotheek Rotterdam.

De openbare bibliotheken van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven voeden de bibliografische databank door het beschrijven van hun eigen collecties. De titelbeschrijvingen worden gemaakt/verrijkt volgens in werkgroepen vastgelegde invoerafspraken.

De Vlacc wordt gecoördineerd door Bibnet (voorheen VCOB). Binnen deze organisatie is het project onder de naam Open Vlacc sinds 2006 een katalysator voor het introduceren van vernieuwingen en meer standaardisering van metadata-toepassingen in Openbare Bibliotheken.

De Vlacc is het bibliografische achtergrondbestand voor de Vlaamse Openbare Bibliotheken. Elke Openbare Bibliotheek kan via een connectie tussen het eigen of provinciale bibliotheekbeheerssysteem en Open Vlacc titelbeschrijvingen overnemen om de eigen lokale collectie te ontsluiten.  Voor het publiek is de centrale databank, samen met andere metadata en content, doorzoekbaar op Bibliotheek.be.

http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Collectiebeheer

,