VVBAD

VVBAD, of de Vlaamse Vereninging voor Bibliotheek- Archief- en Documentatiewezen is de belangenverrening van de informatiesector in Vlaanderen. De missie van de VVBAD is om de “medewerkers van bibliotheken, archieven en documentatiecentra te ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers”. In dit kader organiseert de VVBAD studiedagen, studiereizen, een 2-jaarlijkse informatiebeurs, overleg in vak- en werkgroepen, … De VVBAD publiceert enkele vaktijdschriften waaronder Bbiliotheek- & archiefgids en Info.
De vereniging is opgericht in 1921.
Meer informatie: website VVBAD.